top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל לפיתוח כלכלי במועצה מקומית מטולה

מזהה תפקיד:

70043-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

1,904

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. מיצוי משאבים מקולות קוראים
2. קידום ופיתוח תחום התיירות כענף מניב
3. סיוע בהובלת תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי

תחומי

אחריות

מטולה היא מושבה חקלאית קטנה שיושבת על קו הגבול הצפוני של המדינה. היישוב מדורג ברמה סוציו אקונומית 7 אך הרשות דלה במשאבים ולכן נדרש קידום תהליכים כלכליים.

האתגר

הרשות ממצה חלק מקולות קוראים,
מקדמת סיוע של משרדי ממשלה
ונעזרת ביועץ חיצוני לפיתוח רשות

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

שלומי בן לולו, מנכ"ל הרשות

0508493417

איש / אשת קשר

שלומי בן לולו, מנכ"ל

0508493417

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page