top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל חכ"ל לניהול פרויקטים בעיריית שדרות

מזהה תפקיד:

51031-101

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

34,970

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. בניית תוכנית אסטרטגית כלכלית, לחברה הכלכלית
2. בנייה והטמעה של תהליכים בחברה
3. כתיבת פרוטוקולים וסיכומי דיונים
4. אחריות ובקרת משימות, מעקב ביצוע החלטות

תחומי

אחריות

הרשות מעוניינת להגדיל את מקורות ההכנסה, לבסס
תשתית כלכלית איתנה וזאת כדי
לקדם את יעדי העיר לטובת ולרווחת תושביה.

האתגר

איתור מקורות כלליים מניבים בנושא התייעלות אנרגטית , קידום וניהול מעונות וקליטת סטודנטית חדשים

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אמנון קוזניץ, מנכ"ל החברה הכלכלית

0505258287

איש / אשת קשר

אמי שלמה

0545656385

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page