top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל במועצה מקומית ג'סר א-זרקא

מזהה תפקיד:

90541-1

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

15,750

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

מישור החוף

1. מעקב ובקרה אחר הטמעת תהליכים ארגוניים כולל תכניות עבודה
2. הובלת מערך פיתוח ההון האנושי במסגרת התוכנית הארגונית בהתאם להחלטת ממשלה 1804
3. גיבוש תפיסת שירות לתושב והטמעתה באגפים ובמחלקות השונות
4. סיוע למנכ"ל בבניית תוכנית עבודה הנגזרת מהחלטת ממשלה 1804

תחומי

אחריות

אחד האתגרים המרכזיים במועצה המקומית היא התשתית הארגונית. המבנה הארגוני הקיים סובל ממחסור בתקנים ופונקציות חשובות ומרכזיות באגפים וביחידות השונות, לצד היעדר תשתית ארגונית, היעדר איגום ותכלול פנים ארגוני.
הרשות מתמודדת בהצלחה עם תהליך ההבראה.
הרשות מעוניינת לשפר את השירות לתושב ובמתן מענים הולמים.

האתגר

הרשות מובילה תהליך רה-ארגון הוליסטי ומקיף. במסגרת החלטת הממשלה 1804.
הרשות החלה למפות את היחידות והאגפים ברמת התקנים והצרכים, הכינה חזון ארגוני.
הרשות מקדמת תקנים חדשים לחיזוק מערך ומצבת העובדים במספר אגפים ומובילה תהליך להטמעת תרבות ארגונית, הגדרות תפקיד וממשקי עבודה ודפוסי עבודה.
הרשות מקדמת מערך הסמכות והכשרות והשתלמויות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ראסם עמאש, מנכ"ל

0543336330

איש / אשת קשר

סמי ג'רבאן

0524070547

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page