top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל רפרנט/ית פיתוח ארגוני בעיריית קרית ים

מזהה תפקיד:

39600-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

47,766

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

7

אשכול רשויות

המפרץ

1. מעקב ובקרה אחר פרויקטים והחלטות מנכ"ל
2. ריכוז, מעקב ובקרה אחר התקדמות התכנית הארגוני
3. ליווי מנהלי אגפים בתהליך כתיבת תוכניות העבודה, יצירת מנגנון שגרתי למעקב ומימוש תוכניות העבודה.
4. ניהול פורום מנכ"ל בנושאים שונים.

תחומי

אחריות

עיריית קריית ים עוברת מהבראה להמראה, ובכך נדרשת לפתח שגרות ארגוניות של ארגון מודרני, המשרת אוכלוסייה הולכת וגדלה ועיר בתנופת פיתוח מואצת. ללא תמיכה ארגונית נאותה בתהליכי הפיתוח הכלכלי, הבינוי וקליטת התושבים, השירות הניתן הן לתושבים והן לעובדי הרשות ולשותפים לוקה בחסר.

האתגר

תוכנית ההמראה משלבת פיתוח מצוינות ארגונית כאחת הזרועות ההכרחיות לקידום הרשות.
עיריית קריית ים משתתפת בתוכנית ההמראה זו השנה השנייה, ובמסגרתה מפתחת תוכנית למצוינות ארגונית הכוללת ביצוע מעקב ובקרה אחר פרויקטים ותוכניות עבודה, קידום וניהול השירות, פיתוח תוכניות הדרכה והכשרה למנהלים ולעובדים ועוד. הצוער/ת בתפקידה זה תקח חלק מרכזי בהובלת תהליך הפיתוח הארגוני, ותקדם את מימושה של תוכנית ההמראה מהתיאוריה למעשה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

יוסי אוחנה, מנכ"ל העירייה

0543438854

איש / אשת קשר

אורית אבירן

0543438854

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page