top of page

עוזר/ת מנכ"ל מתכלל/ת עירוני

פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

66135

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

הגליל והעמקים

1. מעקב ובקרה אחר פרויקטים ויישום החלטות מועצה
2. מעקב ובקרה אחר תהליכים ארגוניים
3. תכלול משימות מלשכת מנכ"ל לכלל אגפי העירייה
4. עוזר מנכ"ל - הלכה למעשה

תחומי

אחריות

עפולה, "בירת העמק" בה למעלה מ-65,000 תושבים עוברת מהפך גדול בשנים האחרונות הבא לידי ביטוי בצמיחה והתחדשות. בעיר ישנה מגמה של הגירה חיובית, האוכלוסייה צומחת ותושבים צעירים רבים מגיעים לעיר. ולכן האתגר העיקרי איתו מתמודדת הרשות הינו פיתוח מואץ והגירה חיובית.

האתגר

העירייה פועלת לצמיחה והתחדשות בכל התחומים כאשר שכונות חדשות נבנות, במקביל מתקיימים תהליכי פיתוח מואצים בתחום הנדלן המסחרי, העסקי והתרבותי כאשר ישנו צורך רב במרכזים מסחריים ובפעילות ובאטרקציות תרבותית לתושבי העיר והאזור.
העיריה משקיעה רבות בפיתוח העיר בשלל תחומים, בעיר ישנה תנופת בניה ופיתוח אדירה אשר משפיעה על כל האזור. העיריה פועלת רבות לשפץ מוסדות ציבור ישנים, לבנות מוסדות ציבור וחינוך חדשים, לשפר התשתיות, להגדיל כוח האדם תוך כדי פיתוח ההון האנושי, ליזום תוכניות רבות לקידום ופיתוח במגוון תחומים ולפעול לרווחת התושבים והישובים השכנים, ולעשות הכל על מנת להצדיק את כינויה, "בירת העמק".

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שלום שלמה

איש / אשת קשר

לירון גורליק

0524442673

מעין בלוך

bottom of page