top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל לתכנון אסטרטגי במועצה מקומית מעלה אפרים

מזהה תפקיד:

83608-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

1,795

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ריכוז התכנית האסטרטגית ועמידה בקשר מול החברה המייעצת
2. פיתוח מקורות עסקיים-כלכליים
3. ליווי ההליכים הארגוניים- אפיון, הערכה והטמעה (לדוג' מערכות מידע ודיגיטציה)
4. אחריות על הגברת השיווקיים באזור התעשייה

תחומי

אחריות

בימים אלה מאוכלסת השכונה המזרחית במעלה אפרים אשר צפויה להכפיל את מספר התושבים בישוב. בהמשך תצא לפועל תב"ע שתביא את הישוב לכדי 5,000 תושבים.

האתגר

תכנית אסטרטגית שתכלול את תכנית פריסת השירותים הן בהיבט מבני ציבור, המבנה הארגוני במועצה ותפיסת ההפעלה

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אייל נזרי, מנכ"ל המועצה

0544432709

איש / אשת קשר

אייל נזרי

0544432709

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page