top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל לתכנון, מעקב ובקרה במועצה מקומית כפר קרע

מזהה תפקיד:

90654-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

20,553

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ניהול, ליווי, מעקב וקידום פרויקטים, ניהול והנחיית גורמי פנים וחוץ עירוניים השותפים בפרויקטים.
2. שותפות בצוות גיבוש תוכניות עבודה. ובקרה ומעקב על ביצוע תוכניות עבודה ועמידה ביעדים.
3. ניהול מעקב ובקרה אחר יישום ההחלטות מלשכת המנכ"ל, תוך איתור הבעיות ומתן פתרונות.

תחומי

אחריות

הרשות בהתפתחות וצמיחה, בתהליך ארגוני במסגרת תוכנית המראה והחלטה 550. הוגשה בקשה לאישור להפוך לעיר (טרם אושרה במשרד). הרשות עברה מתכנית הבראה להמראה.
ברשות יש קושי במעקב אחר תוכניות עבודה ומשימות מנהלי מחלקות.
אין הטמעה של דיגיטציה ויישום טכנולוגיות במערכת המועצה. וקושי במעקב וטיפול בנושאי מכרזים ופרויקטים.

האתגר

קיים שיתוף פעולה מול מנהלי המחלקות השונות, נעזרת בשירות ייעוץ חיצוני כחלק מתכנית ההמראה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

שאדי ראבי, מנכ"ל המועצה

0506207987

איש / אשת קשר

שאדי ראבי

0506207987

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page