top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל לשיתוף ציבור בעיריית אילת

מזהה תפקיד:

32600-1

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

68,936

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

דיור מואץ, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ריכוז וקידום פרויקטי ליבה חוצי ארגון
2. תכלול, תיאום ובקרה על יישום התוכנית הרשותית "עם הפנים לתושב"
3. ריכוז ותיאום הממשק בין לשכות ראש הרשות והמנכ"ל לבין המוקד העירוני
4. בנייה ופיתוח מערך שיתוף ציבור ופניות ציבור

תחומי

אחריות

לעיר אילת מאפיינים ייחודיים: הריחוק ממרכז הארץ והפריפריאליות הגיאוגרפית, בד בבד עם היותה עיר תיירות ונופש. מאפיינים אלה דורשים חשיבה יצירתית בהתמודדות עם אתגר
שדרוג ושיפור השירות לתושב, תוך פיתוח כלים חדשניים לשיתוף הציבור.

האתגר

בראש התהליך עומד קידום תוכנית "עם הפנים לתושב" בהתאם לחזון ראש העיר. מטרת התכנית היא שיפור השירות לתושבים במגוון רחב של תחומים: שדרוג השכונות הוותיקות, שיפור תשתיות הכבישים בעיר, גיוון והרחבת מקורות תעסוקה, הקמת יחידת סל"ה (סיירת למען התושב), יישום תכנית רב שנתית להחלפת כלי האצירה בעיר והרחבת תחום האקדמיה בעיר. זאת לצד שיפור שירותי הבריאות, הקמת בית לאזרח הוותיק לטובת הגיל השלישי ושיפור ושדרוג השירותים המקוונים לתושב.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

פיליפ אזרד, מנכ"ל העירייה

0525938080

איש / אשת קשר

ליאורה בלטינסקי

0526336685

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page