top of page

עוזר/ת מנכ"ל לקידום פרוייקטי ליבה ברשות

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

8283

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. תכלול ובנייה של מודל ההפעלה לכניסת תושבי עבדה תחת רמת הנגב.
2. מעקב ובקרה על ביצוע מודל ההפעלה, הצפת חסמים ומציאת פתרונות ושותפים .
3. תכלול הפרויקטים המבוצעים תחת לשכת מנכ""לית המועצה הן מול יזמים חיצוניים והן מול משרדי הממשלה הרלוונטיים.
4. ניהול ובקרה על תכניות עבודה של מנהלי אגפים וקידום מהלכים לצמצום בירוקרטיה פנים וחוץ ארגונית.

תחומי

אחריות

כניסת הפזורה הבדואית עבד'ה כישוב תחת מועצה אזורית רמת הנגב.

האתגר

כניסת הפזורה עבדה תחת המועצה מלווה בתהליך שלם אותו החלה הרשות לפני שנה וחצי. תהליך שאליו היו שותפים תושבים , חברי מליאה, אנשי מקצוע מהמועצה ואף ונציגים ממועצה אזורית נווה מדבר. הליך בו ביצענו למידה ארוכה על המשמעויות של כניסת תושבי עבדה תחת המועצה, תוך בניית הקווים המנחים לטובת ביצוע הסדרה מותאמת ומתן שירותים מיטבים. המודל המדובר יכול להוות מודל חלוצי לפזורות נוספות בנגב.
השלב הנוכחי דורש הטמעה של המודל, וזאת ע"י בניית מרכיביו, הן במחלקות המועצה והן מול משרדי הממשלה הרלוונטיים. עבודה שכוללת בתוכה שיתופי ציבור משמעותיים ובניית מרקם חיים מותאם ואחיד למרחב.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

הילה קפלן

איש / אשת קשר

חן רודומין

0505826663

אימי שופן

bottom of page