top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים במועצה אזורית שער הנגב

מזהה תפקיד:

6137-101

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

9,808

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. ייזום ופיתוח פרויקטים בתחום התעשייה, התעסוקה והתשתית התיירותית ביישובי המועצה.
2. סיוע בטיוב ושדרוג הפרויקטים הקיימים בראיה כלכלית והתייעלות להגדלת הכנסות.
3. ליווי פרויקטים מניבים של החברה ובכלל זה בדיקת היתכנות כלכלית לפרויקטים.
4. אחריות על גיוס משאבים באמצעות קולות קוראים, מענקיים של משרדים ממשלתיים, ושיתופי פעולה עם המגזר הפרטי.

תחומי

אחריות

המועצה נמצאת בתהליכי גידול דמוגרפי ופיתוח נרחב. הרשות עומדת בפני אתגרים רבים בתחומים
הדמוגרפיים, התעסוקתיים והכלכליים.

האתגר

החברה הכלכלית מהווה את הזרוע הביצועית של המועצה בייזום וניהול פרויקטים, לרבות פרויקטים מניבים להגדלת ההכנסות. מענה מרכזי לאתגרים ניתן באמצעות הגדלת נפחי הפעילות ועיבוי מקורות ההכנסה של החברה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אביב כהן, מנכ"ל החברה הכלכלית שער הנגב

0544444017

איש / אשת קשר

אביב כהן

0544444017

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page