top of page

עוזר/ת מנכ"ל לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

3618

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

הכנרת והעמקים

1. ייזום והובלת פרויקטים כלכליים ביישוב
2. פיתוח שותפויות
3. מיצוי וגיוס משאבים
4. חדשנות ודיגיטציה

תחומי

אחריות

הרשות נמצאת בעיצומם של תהליכים של צמיחה כלכלית ופיתוח נרחבים מאוד.
במסגרת אותם תהליכים מקודמים פרויקטים רבים וביניהם אסור תעסוקה, בניית תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי ותיירותי, מקדמת שיתופי פעולה עם רשויות נוספות וארגונים ציבוריים ואזרחיים - כל זאת על מנת להצמיח מקומות תעסוקה ומקורות הכנסה ולהפוך את הרשות לרשות עצמאית כלכלית ואיתנה פיננסית.

האתגר

בשנתיים האחרונות הצלחנו להבשיל תנאים ולגייס הן מודעות והן משאבים לפיתוח ולהקמה של פרויקטים רבים שעתידים להאיץ את הפיתוח הכלכלי והתיירותי של היישוב.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

חליל נאתכו

איש / אשת קשר

חליל נאתכו

0509103104

מעין בלוך

bottom of page