top of page

עוזר/ת מנכ"ל לפיתוח כלכלי ולפרויקטים אסטרטגיים

דיגיטציה וחדשנות, פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני, שירות לתושב, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

8

תושבים

8643

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. אחריות על כל תהליכי הפיתוח בחברה הכלכלית
2. אחריות על מיחשוב וקשר דיגיטלי עם התושב
3. אחריות על תיאום הפרויקטים מול מחלקות המועצה.

תחומי

אחריות

פיתוח כלכלי ותהליך מואץ של הגדלת מספר תושבי הישוב בשנים הקרובות.

האתגר

הרשות ביצעה מספר פרויקטים כלכליים לצורך יציאה לעצמאות כלכלית ללא תלות במשרדי ממשלה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אודליה גוטל

איש / אשת קשר

אודליה גוטל

0503757590

עדי כהן

bottom of page