top of page

עוזר/ת מנכ"ל לפיתוח ארגוני

פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

61030

מחוז

ירושלים

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

1. הקמה ופיתוח תשתית ארגונית של מערכות מידע תומכות תהליכים חוצי-ארגון.
2. הובלה וליווי כתיבת תכניות עבודה מקושרות תקציב, מעקב ובקרה רציפה עם מנהלי האגפים במועצה.
3. הבניית תהליך ביזור ניהול הסמכויות והאחריות למנהלי האגפים תוך קביעת מדדים, דרכי מעקב ובקרה אפקטיביות לכדי יישום החלטות מנכ"ל.
4. ריכוז, מעקב ובקרה אחר התקדמות תכנית ההמראה בתחום ההון האנושי והתאמת המבנה הארגוני.

תחומי

אחריות

מועצה אזורית מטה יהודה, מהמועצות הגדולות בישראל, נפרסת על פני כ-500,000 דונם בהרי ירושלים ושפלת יהודה, ובתחומה פזורים 57 יישובים שונים ומגוונים. המועצה נמצאת בעיצומה של תכנית ההמראה ונדרשת לפתח שגרות ארגוניות חדשניות, זאת בכדי לתת שירות לאוכלוסייתה ההולכת וגדלה. לפיכך, נדרשת תמיכה ארגונית נאותה בתהליכים חוצי-ארגון, יצירת ערוצי התקשורת עם התושבים וחיבור מיטיב ואיכותי בין אגפי המועצה על מנת להטיב את השירות הניתן הן לתושבים, הן לעובדי המועצה והן להנהגות היישובים והשותפים.

האתגר

תכנית ההמראה משלבת פיתוח מצוינות ארגונית כזרוע חיונית לקידום הרשות. זו השנה הראשונה בה מועצה אזורית מטה יהודה משתתפת בתכנית ההמראה, ובמסגרתה מפתחת תכנית למצוינות ארגונית הכוללת ביצוע מעקב ובקרה אחר פרויקטים ותוכניות עבודה, קידום תהליכים מבוססי נתונים, פיתוח ההון האנושי ותפוקת הארגון וכן שדרוג הקשר עם התושבים. הצוער.ת בתפקיד זה ייקח חלק מרכזי בהובלת תהליך הפיתוח הארגוני, ויקדם את מימושה של תוכנית ההמראה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שמעון בטאט

איש / אשת קשר

טל קוגוט

0525017791

עדי כהן

bottom of page