top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל לניהול פרויקטים אסטרטגיים, מעקב ובקרה במועצה מקומית ג'ת

מזהה תפקיד:

90628-1

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

12,970

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. אחריות על הובלת תהליכים פנים ארגוניים: קידום וליווי מעקב ובקרה כתיבת תוכניות עבודה מקושרות משאבי
2 . ליווי, קידום, מעקב ובקרה אחר פרויקטים אסטרטגיים - הקמת אזור תעשייה, ותמ"ל, אזורי תיירות
3 .ניהול והובלת הכנסת מערכות שירות לתושב, וליווי הטמעתן
4 .ניהול, תכנון, מעקב, בקרה ויישום של פרוייקטים יחד עם משרדי הממשלה ויועצים

תחומי

אחריות

ג'ת היום עובדת על חיזוק שיתופי הפעולה הפנים ארגוניים על ידי סנכרון טוב יותר בין פעילות אגפי המועצה השונים.
ליווי תהליכי ניהול מכרזים וקידום פרויקטים חוצי ארגון.

האתגר

ביסוס שגרות עבודה של תהליכים, ישיבות בקרה ומעקב, לצד התנעת מהלך לגיבוש ויישום של תוכניות עבודה.
יציבות כלכלית בסיום תכנית הבראה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

חוסאם ותד, מנכ"ל

0523704422

איש / אשת קשר

סמאח עוסמאן

0505933019

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page