top of page

עוזר/ת מנכ"ל לניהול פרויקטים אסטרטגיים, מעקב ובקרה

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

12970

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1. אחריות על הובלת תהליכים פנים ארגוניים: קידום וליווי מעקב ובקרה כתיבת תוכניות עבודה מקושרות משאבי
2 . ליווי, קידום, מעקב ובקרה אחר פרויקטים אסטרטגיים - הקמת אזור תעשייה, ותמ"ל, אזורי תיירות
3 .ניהול והובלת הכנסת מערכות שירות לתושב, וליווי הטמעתן
4 .ניהול, תכנון, מעקב, בקרה ויישום של פרויקטים יחד עם משרדי הממשלה ויועצים

תחומי

אחריות

ג'ת היום עובדת על חיזוק שיתופי הפעולה הפנים ארגוניים על ידי סנכרון טוב יותר בין פעילות אגפי המועצה השונים.
ליווי תהליכי ניהול מכרזים וקידום פרויקטים חוצי ארגון.

האתגר

ביסוס שגרות עבודה של תהליכים, ישיבות בקרה ומעקב, לצד התנעת מהלך לגיבוש ויישום של תוכניות עבודה.
יציבות כלכלית בסיום תכנית הבראה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

חוסאם ותד

0523704422

איש / אשת קשר

סמאח עוסמאן

מיה בירמן

bottom of page