top of page

עוזר/ת מנכ"ל לניהול פרויקטים אסטרטגיים

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

7438

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

שורק דרומי

1. שותפות והובלת פרויקטים ותוכניות אסטרטגיות של המועצה – פיתוח ארגוני, מיתוג מחדש של המועצה, הסכם גג, חינוך ועוד
2. קידום, מעקב ובקרה אחר פרויקטים, רתימת השותפים והסרת חסמים
3. בניית וטיוב תהליכים וממשקי עבודה בניהול פרויקטים
4. זיהוי צרכים, מיפוי וייעוץ בסוגיות אסטרטגיות רוחביות

תחומי

אחריות

כחלק מהסכם הגג מוצבת לפתחה של הרשות אתגר מרכזי ומשמעותי ביותר של הרחבת היישוב עד כדי ריבוע מספר תושביו - על כל המשתמע מכך - ארגונית, מנגנונית, שירותית, תכנונית, חברתית ועוד, זאת תוך פיתוח היישוב הוותיק וחיבורו לשכונות החדשות.

האתגר

הרשות נערכת להתמודדות עם האתגרים הקיימים ואלו שעומדים לפתחה על ידי טיוב המבנה הארגוני, קליטת עובדים ועובדות חדשות, הסדרת נהלי עבודה, בניית תכניות אסטרטגיות לכלל המחלקות, יצירת שיתופי פעולה אזוריים ועוד.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

קובי אלון

איש / אשת קשר

שי רבינוביץ

0523668935

עדי כהן

bottom of page