top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל למעקב, בקרה ותוכניות עבודה בעיריית טבריה

מזהה תפקיד:

36700-1

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

53,528

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

כנרת ועמקים

1) ניהול ותכלול פורומים רשותיים
2) הובלת כתיבת תכניות העבודה של המחלקות ברשות
3) אחריות על כתיבת נהלי עבודה סדורים התקפים לכלל הארגון
4) מעקב ובקרה עד יישום אחר החלטות המנכ"ל ופרויקטים רוחביים המערבים כמה מחלקות ומגזרים

תחומי

אחריות

טבריה עברה מהבראה לתכנית ההמראה. האתגרים המרכזיים העומדים בפני הרשות הם: צמצום הגירעון המצטבר ושיפור ההתנהלות התקציבית והארגונית לטובת פיתוח העיר, מתן שירותים הולמים לתושב בכל התחומים על אף משאבים מוגבלים, משיכת צעירים להתגורר בעיר תוך שמירה על צביונה של העיר כעיר תיירות, פיתוח ושדרוג החופים העירוניים ויישום תכנית פיתוח מצוינות ארגונית והעסקת הון אנושי מחויב, מיומן ומקצועי.

האתגר

על מנת להתמודד עם אתגרים העיר, ישנו צורך בראייה מתוכננת ומתכללת של כל מחלקה ואגף ברשות לתכנית רשותית אחת סדורה ותוכנית אסטרטגית לטווח הרחוק.
התהליך יכלול: כתיבה, ניהול ותכלול של תכניות עבודה רשותיות מקושרות תקציב, על מנת לפתח תרבות ארגונית יעילה ושקופה לטווח ארוך.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

שמעון פיניאן, מנכ"ל העירייה

0533512091

איש / אשת קשר

יאיר שטול

0525666402

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page