top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל לחדשנות ודיגיטציה במועצה אזורית שומרון

מזהה תפקיד:

7372-1

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

45,696

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, דיור מואץ, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. מיפוי תהליכים קיימים וצרכים דיגיטליים ברשות
2. הובלת תהליכים לשיפור השירות לתושב
3. סיוע בהובלת שינוי ארגוני בתחום הדיגיטציה והטמעתו ברשות
4. סיוע בשדרוג מערכת ה- GIS והטמעת שכבות חדשות

תחומי

אחריות

המועצה הנמצאת בתהליך מואץ של צמיחה דמוגרפית ושואפת לשפר את המענים הניתנים לתושבים הן ע"י טיוב תהליכים פנים ארגוניים והן ע"י שיפור השירות לתושב באמצעות תהליכי דיגיטציה.

האתגר

המועצה מובילה תהליכים לשיפור שירות לתושב הכוללים: דיגיטציה של חלק מהשירותים לצד הטמעת כלים דיגיטליים ברשות בייחוד לאור הניסיון בתקופת הקורונה שגרמה לסגירת דלתות המועצה בקבלת הקהל. סינכרון העבודה הפנים ארגונית לטובת מענה טוב יותר לפניות התושבים. תהליך רה ארגון פנים רשותי

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אמיתי רויטמן, מנכ"ל הרשות

0558820263

איש / אשת קשר

אלמוג תירם

0547406927

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page