top of page

עוזר/ת מנכ"ל לחדשנות ארגונית

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

10

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

224312

מחוז

תל-אביב

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1. ליווי מנהלי האגפים בגיבוש תכנית אסטרטגית לתהליך פיתוח ארגוני
2. קידום הוצאה לפועל של תכנית
הפיתוח האירגוני
3. הטמעת תהליכים חדשניים במספר תחומים כגון תחבורה ותפעול

תחומי

אחריות

תחום הפיתוח הארגוני בדגש על הבניית תהליכי עבודה ותכנון עבר חווה ירידה משמעותית בשנים האחרונות בעיריית בני ברק עקב שינויים ארגוניים שלא לוו בתהליך הבניה מסודר ובמיוחד בשלהי הקדנציה הקודמת.

האתגר

המענה המוצע הינו הבניית תפקיד להובלת התהליך בגיבוי מנכ"ל העירייה וראש העיר לבניית תכנית אסטרטגית להובלת השינוי.
התהליך יכלול לווי בעלי התפקידים בכתיבת תכנית עבודה פנים ארגונית, הקצאת תקציב יעודי לנושא במקביל קידום חדשנות אירגונית

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ישראל אירנשטיין

איש / אשת קשר

ישראל הינמן

0502227892

עדי כהן

bottom of page