top of page

עוזר/ת מנכ"ל לדיגיטציה וחדשנות

דיגיטציה וחדשנות, פיתוח ארגוני, פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

5955

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

הכנרת והעמקים

1.סיוע למנכ"ל הרשות
2.תכלול והובלה של תוכניות עבודה, הערכת עובדים של מחלקות הרשות .
3.קידום ופיתוח תחום הדיגיטציה ברשות
4.בניית הכשרות לעובדי המועצה בתחום החדשנות והדיגיטציה
5.פיתוח הבינה המלאכותית ברשות והשימוש בה ככלי שישרת את התושב .
6.פרסום ושיווק הרשות כלפי פנים וחוץ .


תחומי

אחריות

ברשות אין תפקיד עובד הממונה על תחום התקשוב ודיגיטציה מנמ"ר, לכן יש צורך נחוץ לקלוט צוער שיקדם ויפתח את המחלקה לקידום חדשנות ודיגיטציה ברשות כדי לשבור חסמים במיוחד בעידן חדשני.

האתגר

הרשות תמיד מזמינה שירות חיצוני, לכיבוי שריפות. אין רצף בתהליך של פיתוח חדשנות ודיגיטציה ברשות, הרשות מעוניינת לקדם את התחום הזה.
הרשות רוצה לפתח את הארגון באמצעות פיתוח החדשנות והדיגיטציה, כי זו הדרך בעידן המודרני החדשני .

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אכרם סרור

איש / אשת קשר

מרים הייב

0502800381

מעין בלוך

bottom of page