top of page

עוזר/ת מנכ"ל לאסטרטגיה, מעקב ובקרה

דיגיטציה וחדשנות, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

12569

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

נגב מזרחי

א. גיבוש תכנית אסטרטגית
ב. גיבוש מערכת שליטה ובקרה ניהולית ברשות
ג. גיבוש תהליכי דיגיטציה וניהול הידע והמידע ברשות
ד. סיוע למנכ"ל במעקב ובקרה על תוכניות עבודה שנתיות של היחידות השונות ברשות

תחומי

אחריות

פעילות הרשות כיום מנוהלת בחלקה הגדול ברמה היומיומית, ללא תכניות אסטרטגיות ארוכות טווח. בנוסף, אין ברשות מערך מעקב ובקרה על פעילויות היחידות השונות ברשות.

האתגר

במסגרת תהליך הליווי הארגוני של תכנית של משרד הפנים 2397 , הוגדרו מבנה ארגוני, הגדרות תפקיד ונהלי עבודה ליחידות הרשות השונות, כך שקיימת כיום תשתית ארגונית המאפשרת תכנית אסטרטגית לרשות וכן הכנסת כלים ופלטפורמות לתהליכי מעקב ובקרה ניהוליים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

סלימאן אבו רמשה

איש / אשת קשר

ורה שמויישמן

0508688502

אימי שופן

bottom of page