top of page

עוזר/ת מנכ"ל לאסטרטגיה

תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

1795

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

ליווי הניהול השוטף של המועצה ובקרה אחר ביצוע החלטות, סיוע בהכנת התכנית האסטרטגית של המועצה, תכלול הגורמים השונים באזור התעשיה- משרד הכלכלה, מחלקת ההנדסה, היזמים והמינהל האזרחי. ליווי האכלוס בשכונה החדשה ומענה לצרכי התושבים.

תחומי

אחריות

הכפלת מספר התושבים בישוב, אכלוס מואץ של אזור התעשיה, ריחוק גאוגרפי (תעסוקה, הזדמנויות)

האתגר

הכנת תכנית אסטרטגית להתמודדות עם האתגרים, איוש כוח אדם מתאים וגיוס משאבים חיצוניים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אייל נזרי

איש / אשת קשר

אייל נזרי

0544432709

עדי כהן

bottom of page