top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל חכ"ל לפיתוח עסקי ואנרגיות מתחדשות בעיריית נהריה

מזהה תפקיד:

29100-101

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

73,833

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

גליל מערבי

1. הובלת תיאום עבודת מטה ברשות ובחכ"ל בתחום האנרגיה המתחדשת
2. גיבוש תכנית עסקית כלכלית רב שנתית לאור התפתחות העיר בהיבטים של תכנית ההמראה, תיירות ואנרגיה מתחדשת
3. חיזוק ממשקי עבודה חכ"ל-עירייה והתייעלות כלכלית
4. חיזוק יחסי הגומלין בין הרשות והחכ"ל לקהילה העסקית בעיר, עירוב שימושים, וחיבור בין מגזר ציבורי והעיסקי

תחומי

אחריות

עיר בגידול וצמיחה, מבצעת פרוייקטים רבים לצד התייעלות כלכלית. ישנן הזדמנויות בתחום הפיתוח הכלכלי בשיתוף המגזר העסקי ומשרדי ממשלה.
הקרבה לים מאפשרת הזדמנויות לפיתוח כלכלי גם בתחום האנרגיות המתחדשות - כלכלה כחולה, פיתוח מרינה ועוד

האתגר

חיזוק ממשקי חכ"ל- עירייה לצד השקעה בנכסים ופרויקטים מניבים.
הנעת פרוייקט פנאלים סולאריים במבני ציבור.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

יניב קריאף, מנכ"ל חכ"ל נהריה

0529217335

איש / אשת קשר

אביבית בוזנח

0528875098

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page