top of page

עוזר/ת מנכ"ל חכ"ל לניהול פרויקטים

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

34970

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. בניית תוכנית אסטרטגית כלכלית, לחברה הכלכלית
2 . בנייה והטמעה של תהליכים בחברה
3 . כתיבת פרוטוקולים וסיכומי דיונים
4. אחריות ובקרת משימות, מעקב ביצוע החלטות

תחומי

אחריות

הרשות מעוניינת להגדיל את מקורות ההכנסה, לבסס
תשתית כלכלית איתנה וזאת כדי
לקדם את יעדי העיר לטובת ולרווחת תושביה.

האתגר

איתור מקורות כלליים מניבים בנושא התייעלות אנרגטית , קידום וניהול מעונות וקליטת סטודנטית חדשים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אמנון קוזניץ

איש / אשת קשר

ירדן קוצר

0526710113

אימי שופן

bottom of page