top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל חכ"ל במועצה אזורית אשכול

מזהה תפקיד:

6238-101

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

17,012

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

בית הכרם


1. שליטה וניהול על פרויקטים משלב הייזום והתכנון, דרך ההקמה וההפעלה.
2. תכלול בעלי העניין בפרויקט.
3. יצירת תשתית תקציבית לפרויקט ממשרדי הממשלה תוך שתפי"ם ואיגום תקציבים ומשאבים משלימים נוספים מהמגזר העיסקי.

תחומי

אחריות

המועצה שמה לה למטרה את נושא פיתוח כלכלי. הרשות המקומית מקדמת פיתוח כלכלי ב 3 רמות: רמת הרשות- פרויקטים שיאפשרו לרשות הגדלת הכנסות וצמצום הוצאות. . רמת הישוב – קידום תהליכים המאפשרים לישובים הגדלת הכנסות עצמאיות. רמת התושב – קידום עסקים עצמאים, חקלאות ומקורות תעסוקה.

האתגר

הרשות בעיצומה של ביצוע תוכנית אסטרטגית כלכלית אשר תהווה מנגנון מחולל לפיתוח למועצה , במסגרת זו חתמה הרשות על ביצוע פרוייקט ברמה לאומית למחזור אשפה ונמצאת בשלבים מתקדמים לביצוע והוצאה לפועל של פרוייקטים מחוללי שינוי ברמה האיזורית.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מיכאל גודסמן, מנכ"ל החכ"ל

0545236753

איש / אשת קשר

מיכאל גודסמן

0545236753

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page