top of page

עוזר/ת מנכ"ל ופיתוח קידום עסקים

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

13501

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

1) טיפוח העסקים הקטנים והבינוניים כקטר צמיחה
2) פיתוח סביבה עסקית תומכת וחיובית ליזמים.
3) סיוע בהובלת שיפור חזות המרחב הציבורי במתחם העסקים

תחומי

אחריות

מועצה שמתנהלת בשנה האחרונה ללא מנכ"ל וכן כניסה של ראש מועצה ומנכלית חדשים.

האתגר

עוזר מנכ"ל שיסייע למנכ"ל בניהול שוטף תוך כדי פיתוח תוכניות לקידום עסקים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יפה שטרית

איש / אשת קשר

יפה שטרית

0505754303

עדי כהן

bottom of page