top of page

עוזר/ת מנכ"ל המועצה לאסטרטגיה ופרויקטים

דיגיטציה וחדשנות, שירות לתושב, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

20807

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מזרחי


1.מיפוי, ריכוז ומעקב של תוכניות אסטרטגיות פנים מועצה
2.ריכוז פרויקטים כפריים במרחב
3.בניית מיפוי ומסד נתונים מהימן לסיוע בתהליכי קבלת החלטות
4.בניית, ניהול והטמעת מערכת מעקב אחר פרויקטים
5.קידום שירות וקשר מול התושבים.
6.תכלול וכתיבת תוכניות עבודה למחלקות השונות.
7.תכלול התחומים שעליהן אמון המנכ"ל.

תחומי

אחריות

מועצה אזורית גולן נמצאת בתהליך יישום תכנית ממשלתית ובנוסף בתחילתו של תהליך מורכב ובמרכזו 5 תוכניות אסטרטגיות על מנת לאפשר צמיחה דמוגרפית באזור איכותית המאפשרת איכות חיים ייחודית לחבל ארץ זה- כאמור פיתוח ויישום מודל פתרון העוסק ב5 תחומי ליבה.
חשיבות סנכרון פנים ארגוני ובין תאגידי ואזורי מול הנהגות הישובים הופך למורכב ומאתגר יותר.
אופן מתן שירות וטיפול בתושבים הקיימים תוך היערכות לקליטה עתידית.

האתגר

הרשות נערכה לשינוי מבנה ארגוני שייתן מענה לצרכים המוגברים והמרכזיים מבחינה פנים ארגונית, המועצה נערכת לתהליכים מואצים לתכניות אסטרטגיות שתומכות את התכנית הממשלתית על מנת לטייב את תחומי החיים של כל תושבי הגולן: ביטחון וחירום קהילה, חינוך, כלכלה ותשתיות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

עמית כהן

איש / אשת קשר

אביטל שדה

0542288776

מעין בלוך

bottom of page