top of page

עוזר/ת מנכ"לית לפיתוח וקידום פרויקטים

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

5517

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. ליווי, ניהול והובלת מיזמים אזוריים שהמועצה מקדמת
2. ליווי, ניהול והובלת תהליכי שיתוף ציבור לבחינת הצרכים, תהליכים פנים ארגוניים
3. גיבוש וקידום תכניות עבודה מקושרות תקציב, תכלול ובקרה על התוכניות
4. הובלת תהליכי מיפוי צרכים לקידום פרויקטים חוצי ארגון בדגש על התייעלות ושיפור ארגוני

תחומי

אחריות

גידול דמוגרפי מואץ של הרשות הדורש מרחב התומך בצורכי האוכלוסיה המתפתחת.

האתגר

קידום תוכנית קהילה צומחת הכוללת יצירת מנועי צמיחה אזוריים ובניית יחידות דיור ומוסדות ציבור והתאמת שירותי המועצה לצרכים המשתנים של האוכלוסייה

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

הדס שפירא

איש / אשת קשר

מירב עפרוני

0526044536

אימי שופן

bottom of page