top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"לית למימוש אסטרטגיה במועצה אזורית הר חברון

מזהה תפקיד:

7778-1

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני, שירות לתושב

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

10,249

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. ריכוז והובלת תהליכי תכנון ויישום תוכנית אסטרטגית לחינוך ברשות ע"י הובלתפורומים של תושבים הורים ותהליכי שיתוף ציבור.
2. יצירת שותפויות עם מגזרים שונים (ציבורי, עסקי ושלישי)
3. הובלת תהליך כתיבת תוכנית עבודה מקושרת תקציב לאגף החינוך.
4.מיצוי תקציבי חינוך.

תחומי

אחריות

המועצה נמצאת בשלבי צמיחה דמוגרפית משמעותית אשר מצריכה היערכות ארגונית מחודשת בתחום החינוך הפורמלי ברשות. לצורך כך הוכנה תכנית אב אסטרטגית לחינוך אשר במסגרתה המועצה נדרשת לבצע התאמה של כלל מוסדות החינוך לקצב הצמיחה הדמוגרפית ביישובים, תוך מתן מענה מותאם ונרחב למגוון אוכלוסיות התלמידים במועצה. תכנית אב זו נדרשת להיות ממומשת כחלק מתכנית ההמראה של הרשו

האתגר

1. מימוש, הטמעה ויישום תוכנית אב אסטרטגית לחינוך במועצה.
2. ניהול פרוייקטים בדגש על ארבעת בתי הספר החדשים הצומחים" ברשות.
3. מיצוי תקציבים על מנת לעמוד ביעדי תכנית העבודה מקושרת תקציב של אגף חינוך.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

רונית גמליאל, מנכ״לית המועצה

0547886793

איש / אשת קשר

הילה בוגטוס

0507871496

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page