top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"לית ורפרנט/ית פרויקטים במועצה אזורית מרום הגליל

מזהה תפקיד:

2102-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

16,338

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. הקמת מערך מעקב אחר ביצוע של פרויקטים
2. תכלול, מעקב ובקרה אחר כלל הפרויקטים במועצה
2. איתור קולות קוראים והגשתם
3. הטמעת שימוש במערכת איתור קולות קוראים בכל מחלקות במועצה

תחומי

אחריות

במועצה שני אתגרים מרכזיים
1. המועצה מנהלת כ 100 פרויקטים
בהיקפים של מיליוני שקלים. קיימות פלטפורמות דיגיטליות המתכללות את המידע אך יש צורך במעקב שוטף אחר ביצוע הפרויקטים. אתגר זה בעל היבטים שוטפים ואסטרטגיים שמובל כיום רק על ידי המנכ"לית. האתגר מתאפיין בריבוי ממשקים בתוך המועצה ואל מול משרדי ממשלה שונים.
2. קולות קוראים - תחום אסטרטגי בציר המחבר בין לשכות ראש מועצה ומנכ"לית ללשכת הגזברית, תפקיד שאמון על ציר העשייה של כלל מחלקות המועצה.

האתגר

כיום המועצה בשלבי קליטת מנהל פרויקטים חיצוני שעתיד לסייע בכל נושא תכנון הפרויקטים בפן ההנדסי/אדריכלי. אך עדיין העיסוק בניהול השוטף של הפרויקטים מול גורמי הממשלה והגורמים המקצועיים בתוך המועצה נמצא ברובו תחת תחום אחריותה של המנכ"לית.
בנושא הקולות קוראים- המועצה נמצאת בשלב הפיילוט של מערכת ניהול קולות קוראים חדשה מול מחלקת חינוך ורווחה. בעתיד יחל תהליך הטמעת המערכת במחלקות השונות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

קרן פטל, מנכ"לית

0522252073

איש / אשת קשר

רן חורי

0546636450

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page