top of page

עוזר/ת מנכ"לית החברה הכלכלית לפיתוח תשתיות

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

8

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

39479

מחוז

תל-אביב

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

1. ליווי תהליכים בתחום ההתפתחות העירונית
2. מיפוי הפרויקטים של התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות ויצירת מנגנון בקרה ושליטה פנים ארגוני
3. תכלול משימות, מעקב ובקרה מול מנהלי הפרויקטים
4. קשר ותיאום עם משרדי הממשלה ויזמים רלוונטיים המטפלים בהתחדשות העירונית

תחומי

אחריות

אור יהודה נמצאת בשנים האחרונות בתנופת פיתוח בתחום ההתחדשות העירונית. דבר המשפיע על התשתיות העירוניות, תכנון, התאמה והקמה של מערך תשתיות חדש בעיר.

האתגר

מיפוי הפרויקטים בשכונות הוותיקות
תכלול המשימות, ובקרה מול מנהלי הפרויקטים
גורם מחבר בין הרשות לגורמי חוץ

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

רו"ח עדי בלומנפלד

איש / אשת קשר

עמית בן ברוך

0542689858

עדי כהן

bottom of page