top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל/ית לשירות לתושב בעיריית כפר יונה

מזהה תפקיד:

60168-1

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

29,317

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, דיור מואץ

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

השרון

1. ריכוז, תכלול וקידום פרוייקטי ליבה חוצי ארגון, בתחום שירות לתושב
2. תכלול, בקרה ותיאום בין אגפים - הובלת פורום תיאום שירות
3. ריכוז ותיאום הממשק בין לשכת ראש העירייה והמנכ"ל לבין המוקד העירוני
4. פיתוח תפיסת שירות, הטמעתה וקביעת תהליכי עבודה בהתאם

תחומי

אחריות

הרשות נמצאת בתהליך של פיתוח מואץ , הכולל תנופת בנייה ולקיחת חלק בתכנית ההמראה. הרשות מתמודדת עם אתגר תקציבי מסיבות שונות - מעבר ממועצה לעיר והעובדה שהיא אינה מוגדרת כעיר עולים עוד.

האתגר

הרשות נמצאת בתהליך פיתוח ארגוני ותוכנית המראה. תחום שירות פנים ארגוני, שירות לתושב ולעסקים נמצא בלב תכנית העבודה הרשותית.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ששי מגידו, מנכ"ל

0529242940

איש / אשת קשר

ששי מגידו

0529242940

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page