top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנהל אגף שפ"ע לתכנון ובקרת תהליכי עבודה בעיריית קרית שמונה

מזהה תפקיד:

32800-4

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, פיתוח ארגוני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

24,453

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. הטמעת כלים חדשניים ודיגיטליים בניהול מערך השפ"ע העירוני
2. הגשת קולות קוראים לגיוס ומיצוי משאבים
3. ייעול ממשקי עבודה מול אגפי העירייה
4. רפרנט/ית לבניית תכנית עבודה אסטרטגית לאגף על כלל מחלקותיו תוך התייחסות לטווח קצר בינוני וארוך

תחומי

אחריות

העיר קריית שמונה נמצאת בתהליך פיתוח אורבני וצמיחה מואצת, ישנן שתי שכונות חדשות שנמצאות בימים אלו בתהליך אכלוס ובנייה, זאת לצד תחזוק וטיפוח השכונות הותיקות.
האתגר המרכזי הינו להצליח לבנות שגרות עבודה יעילות הלוקחות בחשבון את אתגרי הצמיחה אשר צפויים.
עיריית קריית שמונה נמצאת לאחר שנים רבות של תהליך הבראה, וכיום בתהליך המראה של משרד הפנים. האגף מתמודד היום עם אתגרי צמיחה ופיתוח של העיר, ללא מענה תקציבי מותאם.


האתגר

שיפור חזות פני העיר והשירות לתושב.

שיפור איכות החיים בעיר ומתן שירותים מוניציפאליים איכותיים ומגוונים לתושבי העיר.
שיפור אופן האחזקה בגינון ושטחים ציבוריים, טיפוח אזורי נוי, טיפול במערך האשפה העירוני, תחזוקת מערכת החשמל העירונית.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

בועז בן ציון, מנהל אגף תפעול ושפע

0508675040

איש / אשת קשר

בועז בן ציון

0508675040

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page