top of page

עוזר/ת מנהל אגף שפ"ע לתכנון ובקרת תהליכי עבודה

דיגיטציה וחדשנות, שירות לתושב, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

24453

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. הטמעת כלים חדשניים ודיגיטליים בניהול מערך השפ"ע העירוני
2. הגשת קולות קוראים לגיוס ומיצוי משאבים
3. ייעול ממשקי עבודה מול אגפי העירייה
4. רפרנט לבניית תכנית עבודה אסטרטגית לאגף על כלל מחלקותיו תוך התייחסות לטווח קצר בינוני וארוך

תחומי

אחריות

העיר קריית שמונה נמצאת בתהליך פיתוח אורבני וצמיחה מואצת, ישנן שתי שכונות חדשות שנמצאות בימים אלו בתהליך אכלוס ובנייה, זאת לצד תחזוק וטיפוח השכונות הותיקות.
האתגר המרכזי הינו להצליח לבנות שגרות עבודה יעילות הלוקחות בחשבון את אתגרי הצמיחה אשר צפויים.
עיריית קריית שמונה נמצאת לאחר שנים רבות של תהליך הבראה, וכיום בתהליך המראה של משרד הפנים. האגף מתמודד היום עם אתגרי צמיחה ופיתוח של העיר, ללא מענה תקציבי מותאם.


האתגר

שיפור חזות פני העיר והשירות לתושב.

שיפור איכות החיים בעיר ומתן שירותים מוניציפאליים איכותיים ומגוונים לתושבי העיר.
שיפור אופן האחזקה בגינון ושטחים ציבוריים, טיפוח אזורי נוי, טיפול במערך האשפה העירוני, תחזוקת מערכת החשמל העירונית.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

בועז בן ציון

0508675040

איש / אשת קשר

בועז בן ציון

0508675040

מעין בלוך

bottom of page