top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנהלת אגף שפ"ע לפיתוח אסטרטגי וניהול פרויקטים במועצה מקומית מצפה רמון

מזהה תפקיד:

50099-4

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

5,718

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

נגב מזרחי

● תכנון אסטרטגי - איסוף ואיגום מידע, עיבודו וניתוחו בראייה יישובית
● פיתוח כלכלי - ניהול תהליכי התייעלות כלכלית באגף
● הסדרת וניהול תחומי ליבה חדשים וקיימים באגף
● תכנון והובלה של פרויקטים חוצי ארגון בשיתוף גופים חוץ ארגוניים רלוונטיים

תחומי

אחריות

מצפה רמון הינו היישוב המבודד ביותר בארץ, בעל קהילות מגוונות ומשאבי טבע ייחודיים. לאחר תהליך אסטרטגי מעמיק, הגדרנו יעד מרכזי שהינו הכפלת כמות התושבים ביישוב. ויצירת מעתפת יישובית מיטבית לגידול דמוגרפי יישובי.

האתגר

תהליכי הפיתוח והצמיחה הדמוגרפית מחייבים אותנו לארגון מחדש של תחומי הסמכות והאחריות באגפים ובמחלקות השונות, בדגש על אגף שפ"ע, האמון על שיפור וטיפוח פני היישוב. הליך זה ייגזר מתכנית אסטרטגית באגף במטרה להעלות את רמת השירות לתושב לצד התייעלות כלכלית וארגונית.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

טל גבורה, מנהלת אגף שפ"ע

0523640158

איש / אשת קשר

שחר מילנר

0542464682

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page