top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנהלת אגף הספורט לקידום תשתיות ספורט בפרויקט ההתחדשות העירונית בעיריית ירושלים

מזהה תפקיד:

13000-7

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

9

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

1,057,919

מחוז

ירושלים

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

6

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. סיוע למנהלת האגף בגיבוש תכנית עתידית מבוססת נתונים למתקני הספורט בעיר (ספורט הישגי וספורט עממי וקהילתי)
2. קשר רציף עם הגורמים בעיר המעורבים בפרויקט ההתחדשות העירונית (מהנדס העיר, חברות עירוניות, אגף פיתוח אסטרטגי עירוני ועסקי, אגף מבני ציבור, הנהלת מנהל תרבות, פנאי וספורט, מנהלים קהילתיים וכו')
3. הגשת קולות קוראים רלוונטיים

תחומי

אחריות

אחד האתגרים המרכזיים שעומד בפני העירייה הוא ההיערכות לתהליכי ההתחדשות העירונית שעתידים להגדיל את מספר התושבים בכל אחת מהשכונות ב-50%, כאשר הביקוש לתשתיות ספורט גדל משנה לשנה.

האתגר

המינהל שותף פעיל בתהליך ההתחדשות העירונית שעוברת ירושלים, בתכנון וקבלת ההחלטות בנושא המבנים אשר ישמשו את המנהל.

המינהל פועל להרחיב את תשתיות הספורט בעיר ולשלבן בכל הרמות בתוך מרקם החיים בשכונות המתחדשות, בכל המגזרים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ליאת פיטרו, מנהלת אגף הספורט

0509434465

איש / אשת קשר

אילנה מלכה, מנהלת הלשכה

02-629-8056

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page