top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מזכיר הרשות, מעקב ובקרה במועצה מקומית מג'דל שמס

מזהה תפקיד:

94201-1

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

11,776

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. ליווי, מעקב ובקרה אחרי החלטות ההנהלה ופרויקטים ברשות
2. הטמעת כלים לסנכרון וניהול ממשקים בין הרשות לספקים, משרדי ממשלה וגורמים נוספים
3. כתיבת והטמעת נהלי עבודה ואמנת שירות יישובית
4. מיפוי צרכים לצורך סיוע בגיבוש תכנית העבודה השנתית והרב שנתית

תחומי

אחריות

למג'דל שמס יש החלטת ממשלה 717 לרשויות הדרוזיות בגולן. כתוצאה מכך ישנם פרויקטים רבים הנדרשים לממשם בהקדם.

האתגר

גיוס כוח אדם איכותי. לאחרונה נקלטה מנהלת לשכה שמסייעת בניהול המעקב.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

חסן מחמוד, מזכיר המועצה

0507648250

איש / אשת קשר

הודא אבו עואד

0527430903

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page