top of page

עוזר/ת מהנדס לתכנון

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

16666

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

גליל מערבי

1. בקרה על תכנון תוכניות מתאר.
2. ניהול פרויקטים
3. הפעלת מתכננים ויועצים לקידום תוכניות.
4. בניית תוכנית מבנים לשימור בכפר.
5. בקרה על מימוש וביצוע תוכניות.
6. קשר עם משרדים ומוסודות תכנון ממשלתיים
7. תכלול ממשקי עבודה מול מחלקות המועצה.

תחומי

אחריות

קידום תוכניות מתאר לכפר ירכא
קידום ליווי התכנון ,היבטים במרחב הציבורי, , שיתוף ציבור.

האתגר

קידום מספר תב"עות להרחבת תוכנית המתאר של הכפר.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אינג' ניזאם גביש

איש / אשת קשר

סמי אבו ריש

0524487444

מעין בלוך

bottom of page