top of page

עוזר/ת מהנדס לתכנון עירוני

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

34551

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1 . הובלת תהליך של זיהוי ומיפוי צרכי הרשות.
2. הטמעת שגרות ניהול מעקב ובקרה וליווי פרויקטים תכנוניים ופיזיים לאורך כל השלבים.
3 . ניהול מאגרי המידע ומערכות טכנולוגיות לרבות GIS.
4. ליווי, מעקב ובקרה אחר יישום תכנית העבודה למחלקת ההנדסה.

תחומי

אחריות

העיר סח'נין מקדמת מהלך עירוני כוללני להתאמת תוכנית המתאר והפיתוח העירוני בהתאם לחזון התכנון העירוני המובל ע"י מהנדס העיר וראש העיר. כל זאת בהתאם לקידום מהלכי התחדשות עירונית בשכונות הקיימות והיערכות לקידום העיר.

האתגר

ניהול תכנון עירוני וקידום תהליך של התחדשות עירונית, תכנון ופיתוח השטחים הציבוריים הקיימים בעיר.
גם כן, שיפור תהליכי העבודה במחלקת ההנדסה לקידום והובלת פרויקטים רבים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

סולימאן עותמאן

איש / אשת קשר

0526455314

מעין בלוך

bottom of page