top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מהנדס לתכנון אורבני במועצה מקומית ריינה

מזהה תפקיד:

90542-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

17,354

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

גליל ועמקים

1. ליווי מהלכי תכנון (תכנון עתידי ותכנון הקיים): שינוי ייעוד, איחוד וחלוקה, שיפור ושדרוג מצב קיים.
2. ריכוז תחום תשתיות ציבוריות בעבודה משותפת עם כלל הגורמים הפנים ארגוניים וחוץ ארגוניים.
3. תכנון, מעקב ובקרה של עבודת המחלקה בכל הקשור ליישום החלטה 550 בתחומי התכנון והתשתיות-לרבות .
4. איתור ויישום קולות קוראים ממשרדי הממשלה.

תחומי

אחריות

הרשות מתמודדת עם תהליכי הרחבת היישוב ואזור התעשייה ונדרשים ליווי תהליכי תכנון, לרבות תכנון לצורך פיתוח תשתיות בכל הרמות .
כמו כן יש צורך באיתור ומימוש של קולות קוראים לטובת תכנון ופיתוח תשתיות .

האתגר

עיבוי צוות ההנדסה והסדרת שגרות העבודה במחלקת הנדסה ובמחלקות המועצה בהתאם לאתגרים ולתוכניות העבודה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

גאזי מסאלחה, מהנדס הרשות

0523362975

איש / אשת קשר

אבראהים חביב, מנכ"ל

0506286088

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page