top of page

עוזר/ת מהנדס לתב"עות בעיר ונושאי העיר העתיקה

פיתוח כלכלי, תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

41184

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. ריכוז והכנה של תב"עות ישנות לעדכון בעיר – הנעה וליווי מול תוכנית כוללנית של העיר וקידום תב"עות פרטניות לעיר העתיקה.
2. טיפול בפרוגרמות מול משרדי ממשלה.
3. התחדשות עירונית – ריכוז התיקים בתהליך ועבודה מול יזמים, הועדה הארכיטקטונית , ויועצי שימור.
4. ריכוז נושאי נגישות מול מוסדות חינוך והובלת תהליך הנגשה ברחבי העיר .

תחומי

אחריות

הנדסה – אגף ההנדסה של צפת מתמודד עם אתגר משמעותי מאוד בנושא תכנון העיר. נושא תכנון העיר כולל – טיפול בתב"עות, תוכניות כוללניות לעיר, תוכנית התחדשות עירונית, תוכניות מבני ציבור רשותיים וכו.

האתגר

הנדסה –
ממשק רציף מול גורמי ממשלה בנושאי תב"עות
ריכוז ויישום תב"עות מקומית על מגרשים קיימים
אישור פרוגרמות מול משרד החינוך, השיכון והבינוי, רשות מקרקעי ישראל וכו.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

טל בן מיכה

איש / אשת קשר

יקיר טויטו

0525531094

מעין בלוך

bottom of page