top of page

עוזר/ת מהנדס לקידום תוכניות הרחבות היישובים

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

8170

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

גליל מזרחי


1. ריכוז והובלת קידום תכנון הרחבות ישובים.
2. ניהול שולחן הרחבות ישובים העוסק בליווי תכנון סטטוטורי בהיבט תכנוני, צמיחה דמוגרפית
3. אפיון צרכי הישובים בגידולם וחיזוקם.
4. מיפוי, קשר ועבודה מול הנהלות היישובים.
5. סיוע למהנדס המועצה לקדם פרויקטים שבמרחב המועצה.
6. שיקום וחיזוק יישובי המועצה .

תחומי

אחריות

הפריסה הגאוגרפית של המועצה שמתפרסת מצפון עמק החולה ועד לצפון הכנרת בשטח
של כ – 132,000 דונם.
למועצה 13 ישובים ( 11 ישובים חקלאיים+ 2 ישובים קהילתיים)
כל ישוב יש לו את הצרכים והמאפיינים השונים לגדול , להתרחב להתחזק מבחינת צמיחה דמוגרפית, חברתית וכלכלית.
כל ישוב וישוב במרחב המועצה שונה אחד מהשני בהרכב האוכלוסייה, התנאים הגאוגרפיים, מגבלות לתוכניות מתאר ארציות ומחוזיות על כן זהו אתגר תכנוני לקידום התכנון בראיה מרחבית.

האתגר

עבודה מול הישובים, ריכוז הצרכים ודרישות קידום תוכניות עבודה מול משרדים ממשלתיים להצגת הצורך בגידול והרחבת הישובים.
בחירת מתכננים ויועצים לליווי תוכניות הרחבות קידום שולחן הרחבות לאישור התוכניות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יעקב (קובי) זרקא

איש / אשת קשר

שמוליק בסקיר

0529255511

מעין בלוך

bottom of page