top of page

עוזר/ת מהנדס לניהול פרויקטים תכנוניים

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

68936

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1. תיאום ובקרה של תכנית העבודה עבור כלל הפעילות של התכנון המפורט והפיתוח ברצועת החוף מול גורמי העירייה ומול גופים ארציים.
2. תכלול תחום השיתוף והיוועצות עם הציבור בכלל הפרויקטים המתנהלים במנהל הנדסה.
3. ריכוז וניהול פרויקטים בתחום התחבורה, תכנון וביצוע של שדרוג רחובות בעיר, פתיחת צירים חדשים, שדרוג התחבורה הציבורית. כולל תיאום בין פרויקטים וצוותים שונים.
4. ייזום וקידום של פרויקטים לשדרוג המרחב הציבורי, מתוך מימוש תכניות אסטרטגיות, שיתופי פעולה פנים וחוץ ארגוניים.

תחומי

אחריות

העיר אילת בתנופת תכנון ופיתוח אורבני: פיתוח שכונות חדשות, התחדשות השכונות הוותיקות וכן פיתוח ושדרוג המרחב הציבורי לרווחת תושבי העיר והמבקרים בה.
הפיתוח המואץ מביא עמו מגוון אתגרים, בין היתר הצורך לאזן בין אסטרטגית פיתוח עירונית בציפוף הקיים, לבין הסכם גג הקובע דרישה שנתית לשיווק יחידות דיור נוספות במתחמים חדשים. כל זאת, תוך שימת דגש על האיכויות הייחודיות של המדבר והים ושילובם במרחב העירוני וכן , שילוב של אלמנטים רכים כגון תרבות ואמנות בשיתוף עם הציבור ובעלי עסקים.

האתגר

שמירה על אופי פיתוח עירוני מיטבי מביא אותנו לניהול שוטף של מספר תהליכים מקבילים הכוללים שיתופי פעולה רב-מגזריים, שיח שוטף עם משרדי ממשלה ואף פעולה לשינוי של החלטות ממשלה לטובת הסרת חסמים לטובת יישום נכון. דוגמה לכך היא מימוש תכנית האם לפיתוח רצועת החוף, הכוללת קידום וליווי יזמות פרטית וציבורית, תכנון סטטוטורי, תכנון מפורט ופיתוח של רצועת החוף מגבול מצריים ועד גבול ירדן לצד שימור ערכי טבע ויצירת מוצרים קהילתיים ותיירותיים המבוססים על האיכויות הטבעיות המקומיות (תכנית בעלות של כ- 850 מיליון ₪ למשך עשור). כמו גם התכנית האסטרטגית למדבר המכוונת הנגשה שיפור ושימור של המרחב.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

איאד בלעום

0546728870

איש / אשת קשר

איאד בלעום

0526336685

אימי שופן

bottom of page