top of page

עוזר/ת מהנדס לניהול פרוייקטים

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

8929

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

הכנרת והעמקים

1. ליווי תכניות מפורטות בכל תחומי שיפוט הרשות.
2. ניהול תהליך שיתוף הציבור ברשות לתכניות מפורטות.
3. ניהול ממשקי עבודה עם משרדי הממשלה וכלל המתכננים והיועצים.
4. מעקב, ובקרה אחר ביצוע תכנית העבודה הכוללת והתקדמות ומימוש הפרוייקטים השונים בכל התחומים.

תחומי

אחריות

מ.א אל בטוף משתתפת בתכנית החומש 550, במסגרת התכנית עלה צורך משמעותי לתכנן ולבצע פרויקטים רבים בתחום ההנדסה.

האתגר

1. מיפוי כללי לפרויקטים אשר בביצוע או בתכנון בתחום ההנדסה .
2. בנית תכנית עבודה מסודרת ומותאמת לצרכים של הרשות כולל לוחות זמנים .
3. ליווי, מעקב ובקרה על פרויקטים ציבוריים ומוסדות חינוך .

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מקדאד מרעי

איש / אשת קשר

חטיב עבד אלקאדר

0522365904

מיה בירמן

bottom of page