top of page

עוזר/ת מהנדסת לפרויקטים תכנונים כלכליים

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

24453

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1.סיוע בניהול תקציב האגף התאם לתוכנית עבודה אסטרטגית -כולל סיוע בבניית תוכניות עבודה מקושרות תקציב לאגף
2.סיוע בקידום הכנת תכניות אב נושאיות רב שכבתיות בנושאים של תחבורה, מרחב ציבורי, שיקום מרחבי שכונות, מוסדות תרבות וחינוך וכד'.
3.גיוס משאבים ותקציבים
4.ייעול ממשקי עבודה מול מחלקות האגף, אגפי העירייה, ורשויות סמוכות
5.ייזום, פיתוח וקידום פרויקטים כלכליים מניבים.

תחומי

אחריות

בימים אלו, במלחמת חרבות ברזל הורתה ממשלת ישראל על פינוי תושבי העיר קריית שמונה. במסגרת הפינוי פוזרו תושבי העיר ב-430 יישובים, מחציתם בבתי מלון והמחצית השנייה בפינוי עצמי.

אגף הנדסה ומחלקת תכנון עיר, ממשיכים לעבוד על תוכניות פיתוח עירוניות עתידיות לצורך עתיד טוב לעיר וחזון חיובי. העיר צפויה לעבור תהליך פיתוח אורבני מואץ וצמיחה משמעותית, בהתאם ליעד לאומי של שילוש האוכלוסייה והפיכתה לעיר המחוז של הגליל המזרחי. בנוסף, יש מספר תהליכי התחדשות עירונית ופרוייקטי תשתית כלל אזוריים (רכבת, אוניברסיטה, בית חולים, תשתיות על אזוריות). כל זאת לצד מצב של עירייה גרעונית הזקוקה ליצירת הכנסות עצמיות ופיתוח פלטפורמות ליזמות כלכלית.

האתגר

כמענה לאתגר שהוצג, קריית שמונה החלה במספר תהליכים תכנוניים רחבי היקף, ביניהם: הכנת תוכנית אסטרטגית בהובלת אונ' תל אביב; הכנת מסמך מדיניות כלל עירוני בשיתוף עם מינהל התכנון מחוז צפון; תהליך של ועדת חקר גבולות והכנסות להרחבת שטחי השיפוט של העיר; הכנת 3 תב"עות להתרחבות העיר עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון; קידום פרויקט עיר הנחלים, ליווי תכנון התב"ע למסילת הרכבת ומספר תכניות בתחומי ההתחדשות העירונית.

האתגר המרכזי כיום הוא אירגון ומעקב אחר התהליכים והפעולות, בכדי לבנות מערכת עירונית מסונכרנת רב מערכתית לטווח הקרוב – הבינוני והארוך. לפיכך נדרשת עבודה עם ראיה אסטרטגיות רב תחומית המתכללת את כלל אגפי העירייה, גופי הממשלה הרלוונטים, וגופים נוספים לכדי תוכניות פעולה וביצוע תוך מיצוי משאבים ושיתופי פעולה נרחבים.

הצוער/ת יהיה כפוף למהנדסת העיר בכדי לקדם חלק מהנושאים הרבים שפורטו מעלה שנמצאים באחריות המהנדסת ב 3 מחלקות: תכנון עירוני, פרויקטים ותשתיות, וועדה מקומית.
הצוער/ת יהיה אמון על ייזום וקידום תוכניות רב מערכתיות הנוגעות ל 3 המחלקות יחד ובשיתוף גורמים נוספים כגון: האגף לקידום עסקים, אשכול גליל מזרחי, הרשויות הסמוכות, משרדי ממשלה וגורמים עסקיים ופילנתרופים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

טל עוזיאל כרמל

איש / אשת קשר

טל עוזיאל כרמל

0526088720

מעין בלוך

bottom of page