top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מהנדסת העיר לניהול תהליכים ומטה בעיריית באר שבע

מזהה תפקיד:

39000-10

תהליך השמה:

2023

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

226,828

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

9

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ביצוע מעקב ובקרה אחר מימוש תהליכים
2. קידום אינטגרציה בין גופי העירייה השונים
3. קידום וליווי תכניות עבודה חודשיות ושנתיות של מנהל ההנדסה
4. קידום פעולות לפיתוח ארגוני
5. הטמעת שגרות ארגוניות וכלי ניהול במנהל ההנדסה.

תחומי

אחריות

עקב ריבוי התהליכים, קצב הפיתוח והממשקים הרבים שכוללים בתוכם נדרש מנגנון ניהולי לליווי התהליכים וכן ליצירת מעקב ובקרה סדורים ומונגשים.

האתגר


מיפוי ואפיון צרכים וכפועל יוצא
יצירת מנגנוני עבודה ובקרה ושגרות עבודה יעילים בתוך האגף.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

תמר פורייה, מהנדסת העיר

0525580125

איש / אשת קשר

ליבנת אביטן

0507590346

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page