top of page

עוזר/ת מהנדסת המועצה והוועדה המקומית

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

5718

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. ליווי הליכי תכנון אסטרטגיים ומפורטים של התחדשות עירונית, פיתוח תיירות ותעסוקה
2. ליווי תכנון פיקוח ביצוע ומעקב של פרויקטים ציבוריים
3. הגשת קולות קוראים ובקשות לתקצוב מול גופי ממשלה ואחרים
4. ליווי תהליכים בוועדות התכנון, וליווי תכניות בוועדה המקומית בתכנון רישוי ורשות תמרור

תחומי

אחריות

מצפה רמון עומדת לפני תקופת פיתוח משמעותית הכוללת פיתוח שכונות מגורים חדשות ותהליכי התחדשות בשכונות הוותיקות, פיתוח אזור תעשיה ומרכז עירוני תיירותי הכולל הקמת מספר מלונות.
האתגר המרכזי שעומד בפני המחלקה הוא העברת כלל פעילות החברה הכלכלית למחלקת הנדסה, ולאור צפי התפתחות הבניה ביישוב מול אתגרי שימור הזהות היישובית והסביבה הייחודית של מצפה רמון אנו נזדקק לאדם בעל רצון וחזון שייקח חלק מתהליך אינטנסיבי אשר ישפיע על עתיד החזות של המועצה בדרך להכפלת האוכלוסיה.

האתגר

כחלק מההכנה לתנופת הפיתוח והמשימות הרבות העומדות בפני המחלקה לאור סגירת החברה הכלכלית ומעבר כלל פעילותה למחלקת הנדסה, תוך תהליך של הפיכת הועדה לועדה עצמאית, אנו בונים מחדש את עץ ההנדסה וזקוקים לאנשי חזון ועשיה שיהיו שותפים מלאים לתהליך, אדם שיהיה מוכן ללמוד ולהתפתח ברשות ולמלא בה תפקיד משמעותי.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יעל אמילי שרביט

איש / אשת קשר

יעל אמילי שרביט

0526258181

אימי שופן

bottom of page