top of page

עוזר/ת מהנדס

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

8274

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מערבי

• ניתוח ומעקב פרוגרמתי של מבני הציבור ביחס לתוכנית הכוללנית של היישוב.
• מעקב וביצוע אחר משימות ברמת המחלקה.
• ניהול וקידום תכנון פרוגרמתית לפרויקטים של התחדשות עירונית ביישוב הוותיק.
• עבודה מול מוסדות תכנון מקומיים וממשלתיים כגון: וועדה מקומית/מחוזית,
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אגף תכנון רמ''י חיפה וכיוצ"ב .
• טיפול בפניות תכנון ורישוי עירוני משתכנים/בעלי עסקים/תעשיה.

תחומי

אחריות

היישוב הוותיק נכנס לתהליך של התחדשות עירונית – קיים אתגר של תכלול כל התכניות
להתחדשות עירונית ביישוב הישן, מתן פתרונות ברמת המאקרו בכל הנוגע לתשתיות
ציבוריות, מבני ציבור, שצ"פים, חניות וכו', תוך כדי הקפדה על עמידה בדרישות
הפרוגרמתיות המקובלות.

האתגר

מעבר מיישוב כפרי קטן צמוד גדר ליישוב עירוני משמעותי בגליל המערבי עם צפי
של 27,000 תושבים בעל מרכז עירוני-אזורי תוסס המהווה אבן שואבת למשפחות
צעירות, בעלי עסקים ויזמים בתחום התיירות והתעשיה - על פי תוכניות תכנוניות שהרשות מייצרת.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ארקדי פרימק

איש / אשת קשר

בנימין ברנדס

0523824682

מעין בלוך

bottom of page