top of page

עוזר/ת למנהלת האגף לתכנון אסטרטגי

תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

226828

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

7

אשכול רשויות

1. איסוף וריכוז נתונים ומידע לטובת הכנת מסמכי עבודה רלוונטיים בנוגע לנושאים הנמצאים במיקוד אסטרטגיית הארגון.
2. ריכוז וגיבוש ידע מקצועי ונתונים עדכניים הקשורים לפרויקטים השונים ממקורות עירוניים וחוץ עירוניים, לצורך הכנת בסיס מקצועי רחב, ניתוחם, עיבודם והפצתם לדרגי הניהול הבכירים בעירייה.
3. כתיבת ועריכת מסמכי רקע, מסמכי מדיניות, ניירות עמדה, כרטיסי פרויקט והכנת מצגות.
4. פיקוח ובקרה על יישום החלטות המתקבלות בישיבות על פרויקטים תוך איתור הבעיות ומתן דיווח שוטף למנהל היחידה.

תחומי

אחריות

תכנון אסטרטגי ארוך טווח בעידן של מציאות משתנה בקצבים מהירים

האתגר

האגף לתכנון אסטרטגי עוסק בהתוויות כלים ותהליכים המסייעים מחד לתכנון לטווח רחוק ומאידך לפרש כל הזמן את המציאות המשתנה ולייצר התאמות. אחת הפרקטיקות המשמעותיות הנה הטמעת תהליכי עבודה מבוססי נתונים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ורד גושן

0504203236

איש / אשת קשר

ליבנת אביטן

0507590346

אימי שופן

bottom of page