top of page

עוזר/ת למהנדס העיר, תכנון ובקרה

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

9827

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

נגב מזרחי


1. קידום וניהול פרויקטים הנדסיים.
2. מעקב ובקרה אחרי הפרויקטים במועצה.
3. תכנון וליווי תכנון פרויקטים עתידיים למועצה.
4. בקרה ודיווח לגורמים הרלוונטיים

תחומי

אחריות

ליווי תכנון מפורט, הרחבת תכנית מתאר
מעקב ובקרה על יישום פרויקטים בתחום התכנון והתשתיות

האתגר

מדבור במוצה איזורית שהוקמה לא לפני הרבה שנים, שמתמודדת עם קליטת תושבים חדשים בתוך בתוך יישובי המועצה לכן הרשות צריכה לבצע הרבה תכנון מפורט ומתן מענה לתכנון וביצוע פרויקטים בתחום תשתיות ומבני ציבור
במחלקת הנדסה מועסק מהנדס ומזכירה ומפקח לכן חסר כוח אדם

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מוחמד קרינאת

איש / אשת קשר

האני אלהואשלה

0543525255

אימי שופן

bottom of page